poděkování

  • Děkujeme tatínkovi Bertíka Orkáče za zajištění Mikulášské návštěvy společně s čertem a andělem na školní zahradě. Udělali jste nám radost.
  • Děkujeme rodičům Tobiáška Razsky za zakoupení živého vánočního stromu do naší třídy. Moc si toho vážíme. Strom je nádherný a moc se všem líbí.
  • Děkujeme rodičům Emičky Romaniecové za darování kartónových vánočních ozdob. Bohatě jsme je využily a děti si těmito ozdobami nastrojily vánoční stromeček.
  • Děkujeme rodičům Ellinky Štalmachové za barevné papírové proužky, které jsme s dětmi použily při tvoření vánočních řetězů.
  • Děkujeme rodičům Karolínky Wolfové a Honzíka Svobody za nařezání dřevěných hůlek pro hudební činnosti.
  • Děkujeme rodičům Honzíka Svobody za darování papírů pro volné kreslení dětí.
  • Všem rodičům za plnění motýlkových úkolů