poděkování

  • Děkujeme rodičům Karolínky Wolfové a Honzíka Svobody za nařezání dřevěných hůlek pro hudební činnosti
  • Děkujeme rodičům Honzíka Svobody za darování papírů pro volné kreslení dětí
  • Všem rodičům za plnění motýlkových úkolů