charakteristika třídy

Mottem naší třídy je: „ Když se chce, všechno jde….“              

„Vítejte v naší třídě…“              

Říkáme si Motýlci a je u nás zapsáno 28 dětí ve věku 2,5 - 7 let, z toho 14 chlapců a 14 dívek.

Ve třídě zůstalo 22 dětí z  předešlého roku, nově k předškolnímu vzdělávání bylo přijato 6 dětí.

V dětské skupině je 11 starších dětí, které budou obě paní učitelky společně se školním asistentem individuálně připravovat na náročnou roli školáka.

Co u nás najdete:

  • Útulnou předsíň s dětskou šatnou, kde si děti odkládají své věci. Celé tyto prostory si esteticky zdobí samy děti.
  • Třídu, která je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených policích a plastových kontejnerech. Ve třídě se nachází několik koutků – dopravní, který je určen chlapcům k dopravním hrám s auty, poznávací koutek vhodný k experimentálním hrám a výtvarný koutek určený k výtvarným a pracovním činnostem.
  • Ve třídě jsou umístěny také dva stoly, které děti využívají ke společenským a konstruktivním hrám. Nedílnou součástí třídy je také skříňka, ve které mají děti uloženy svá portfolia.
  • Hernu, která je v dopoledních hodinách určena ke spontánním hrám, tělovýchovným chvilkám, cvičení a v odpoledních hodinách slouží jako ložnice pro odpolední odpočinek dětí. Součástí herny je také vytvořený počítačový koutek s interaktivní tabulí, která je velmi intenzivně využívána. I zde je několik hracích koutků: kuchyňka, obchod, divadlo, knihovna a vybudované hrací patro. Zde se nachází relaxační koutek s  „mazlíkem“, kde mají děti možnost věnovat se klidovým činnostem.
  • Součástí třídy Motýlek je také kvalitní, estetická koupelna a hygienické zařízení (WC) pro děti.
  • K budově patří velká školní zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, které skýtají pro děti dostatek herních i pohybových aktivit. Na zahradě se také nachází  pískoviště, dětský bazén a zahradní domek, určený k úschově venkovních hraček a pomůcek.

Jak vypadá náš den:

Provoz třídy je v době od 7.15 – 15.15 hod. (děti se scházejí i rozcházejí ve třídě KRTEČCI).

6.00 -  8.30 hod.         Spontánní hra, činnosti dětí, cvičení, hygiena    

8.30 -  9.00 hod.         Dopolední svačina (dle potřeb dětí)   

9.00 -  9.45 hod.        Spontánní hra, řízené a zájmové činnosti     

  9.45 - 11.30 hod.      Pobyt venku       

11.30 - 12.00 hod       Oběd

12.00 - 12.15 hod.      Hygiena, stomatologická péče (vyplachování ústní vodou) 

12.15 - dle potřeby     Četba pohádek, odpolední spánek, relaxace

14.30 - 15.00 hod.      Odpolední svačina (dle potřeb dětí)

15.00 - 16.00 hod.      Spontánní hra, činnosti dětí                                               

Naším přáním je, aby se všechny děti cítily v prostředí třídy i celé MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nás mohou oslovovat jmény.

S dětmi na této třídě pracují:                                                               

Bc. Raková Iveta – „Ivetka“, vedoucí učitelka, má vysokoškolské vzdělání obor - Učitelství pro mateřské školy, vede „Veselou školičku“ (Metoda dobrého startu – příprava dětí na vstup do školy)

Bc. Kučerová Tamara  – „Tamarka“, učitelka, má vysokoškolské vzdělání obor – Učitelství pro mateřské školy

Tašková Monika – „Monička“, školní asistent, pedagogické vzdělání obor - Pedagogický asistent

Piščáková  Miroslava – „Mirečka“, úklid ve třídě Motýlci