charakteristika třídy

Charakteristika třídy Krtečci

 

Třída „Krtečci“ je jednou ze dvou tříd Mateřské školy Klubíčko Ostrava - Hrabová, která se nachází v budově na ulici V. Huga.

Třídu „Krtečci“ navštěvuje 26 děti ve věku od 2 do 6 let, z toho 11 děvčat a 15 chlapců. K tomuto je přizpůsobeno vybavení třídy i vzdělávací program.

Našim cílem je vytvářet prostředí, kde se děti cítí dobře. Prostředí, které děti motivuje k vlastnímu objevování, aktivitě a zvídavosti. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze a při všech činnostech.

Všechny děti budou mít během školního roku připravený bohatý program, širokou nabídku aktivit, jimiž budeme uskutečňovat předškolní vzdělávání.

V prostorách naší třídy se nachází šatna, s informačními nástěnkami, herna, která je vybavena vhodným nábytkem, dostatečným množstvím hraček, interaktivních koutků a patrem s relaxačním koutkem. Dále je zde IT koutek, jídelna, sociální zařízení, lehátka pro polední odpočinek a velká školní zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, vše přizpůsobeno potřebám dětí.

Personální složení třídy:

O děti se zde starají dvě kvalifikované učitelky Tereza Bartošková a Martina Kopřivová a speciální pedagožka Pavla Pustková, o úklid a pomoc u dětí se stará Miroslava Piščáková.