charakteristika třídy

Třída Krtečci je jednou ze dvou tříd MŠ Klubíčko Ostrava – Hrabová (V. Huga), příspěvková organizace.

Třídu „Krtečci“ navštěvuje 28 dětí, z toho 18 chlapců a 10 děvčat, jedná se o třídu věkově smíšenou. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy, tak i třídní vzdělávací program.

Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře, a zároveň podněcuje jejich aktivitu, zvídavost a potřebu objevovat.

Vedeme děti k samostatnosti, a to ve všech oblastech, nejen v sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech.

Zvýšenou pozornost budeme věnovat předškolním dětem, aby byly dobře připravené na jejich další životní etapu a to, na vstup do ZŠ. Budeme se věnovat nejen v oblasti rozumové, ale i sociální a emoční. Děti budou pracovat se sešity pro předškoláky

Všechny děti budou mít během školního roku připravený bohatý program, širokou nabídku aktivit, výletů, činností, jimiž budeme uskutečňovat předškolní vzdělávání.

U nás ve třídě Krtečků:

Při vstupu do třídy Krtečci mají rodiče možnost prohlédnout si informační nástěnku s aktuálním jídelním lístkem, novinkami z oblasti předškolního vzdělávání, školním řádem, akcemi MŠ atd. Dále se nachází šatna s šatními bloky na odkládání oděvů, kde má každé dítě kapsář se svojí značkou.

Z šatny se vchází do třídy. Celý prostor třídy je rozdělen do hracích koutků, které působí útulným dojmem a přispívají ke skupinové práci s dětmi. Třída je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených policích. Nedílnou součásti třídy je i skříňka, ve které mají děti uloženy svá portfolia. Ve třídě je vybudováno patro s relaxačním koutkem s „ mazlíkem“, kde mají děti možnost relaxovat.

Součástí herny je vytvořený počítačový koutek s IT, další koutky, divadlo, knihovna.

Herna je propojena s jídelnou.  Děti si mohou samy chodit pro oběd k vydávacímu okénku, mladším dětem pomáhá učitelka. V prostoru jídelny jsou umístěny police s peřinkami a matracemi, odděleny vertikálními žaluziemi.

Sociální zařízení je rozděleno na umývárnu s umývadly, kde má každé dítě svůj vlastní ručník, kelímek a pyžamko pověšené na háčku.

K budově patří velká školní zahrada a terasa, kterou se snažíme využívat co nejvíce ve všech ročních obdobích. Zahrada je vybavena moderními hracími prvky, které skýtají pro děti dostatek herních i pohybových aktivit. Děti si zde vytvořily květinové a bylinné zahrádky.

Personální složení třídy:

S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky:

Ludmila Vojtovičová – studium na střední pedagogické škole

Michela Tichánková – studium na střední pedagogické škole

Anna Svobodová – zástup za dlouhodobou nemoc

Miroslava Piščáková – stará se o úklid, pomoc s dětmi