charakteristika třídy

Charakteristika třídy Krtečci


Motto třídy: „Hrajeme si, povídáme, ve školce se dobře máme

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje naší třídu 26 krtečků ve věku 2,5 – 6 let, jsme tedy věkově smíšená třída složená z 15 chlapců a 11 děvčat.

Jak to u nás vypadá?

Třída Krtečci je jednou ze dvou tříd Mateřské školy Klubíčko, která se nachází v budově na ulici V. Huga.

Při vstupu do třídy Krtečci mají rodiče možnost prohlédnout si informační nástěnku s aktuálním jídelním lístkem, novinkami z oblasti předškolního vzdělávání, školním řádem, akcemi MŠ atd. Dále se nachází šatna s šatními bloky na odkládání oděvů, kde má každé dítě kapsář a věšáčky se svojí značkou. Najdeme zde i nástěnky s dětskými výtvarnými pracemi a informační tabuli s novinkami, které se týkají jen naší třídy (co si mají děti přinést, písničky, básničky, které si s rodiči mohou opakovat při převlékání apod.). Součástí je zabudována velká zasouvací skříň s výtvarným materiálem a pomůckami.

Z šatny se vchází do třídy nebo do umývárny. Celý prostor třídy je rozdělen do hracích koutků. Třída je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených policích a plastových kontejnerech. Ve třídě se nachází několik koutků-výtvarný, určený pro výtvarnou a pracovní činnost, koutek „obchůdek“, který často tematicky přetváříme na jiné koutky, koutek pro námětovou hru „Na domácnost“, koutek s kočárky a domečkem pro panenky a koutek relaxační s gaučem a křesílky, kde si děti mohou prohlížet např. časopisy, kterých je ve třídě také dostatek. Je zde vybudováno patro s relaxačním koutkem s „ mazlíkem“, kde mají děti možnost relaxovat a prohlížet knihy, které jsou zde také umístěny. Ve třídě jsou dva stoly pro pracovní a výtvarnou činnost, stůl k experimentálním hrám, jehož součástí je nádoba s kinetickým pískem. Nedílnou součásti třídy je i skříňka, ve které mají děti uloženy svá portfolia. Nachází se zde i skříň se šuplíky pro každé dítě označené jeho značkou, kde si ukládají své výtvarné práce a výrobky.

Z prostoru třídy se vchází posuvnými dveřmi do herny. Součástí herny je vytvořený počítačový koutek s IT, další koutky: divadlo, knihovna, dřevěný domeček, dopravní koutek, koutek “Kutil“, molitanové kostky. Velikost herny umožňuje pořádání větších akcí pro děti (divadla, karnevaly, akce s rodiči). Herna je propojena s jídelnou, kde děti svačí a obědvají. Děti si mohou (pokud to hygienická situace dovolí) samy chodit pro oběd k vydávacímu okénku, mladším dětem pomáhá učitelka. V prostoru jídelny jsou umístěny police s peřinkami a matracemi, odděleny vertikálními žaluziemi, p. uklízečka chystá každý den s dětmi v herně lehátka. Herna tedy slouží i jako ložnička.

Sociální zařízení je rozděleno na umývárnu s umývadly, kde má každé dítě svůj vlastní ručník, kelímek, hřeben a pyžamko pověšené na háčku se svou značkou.

K budově patří velká školní zahrada a terasa, kterou se snažíme využívat co nejvíce ve všech ročních obdobích. Zahrada je vybavena hracími prvky, které skýtají pro děti dostatek herních i pohybových aktivit. Je zde pískoviště, dřevěné hrací prvky, hasičské auto, dětský bazének, houpací koně aj.

Personální složení třídy:

O děti se zde starají dvě kvalifikované učitelky Tereza Bartošková a Martina Kopřivová, speciální pedagožka Dominika Jarombeková, sdílený školní asistent Kateřina Farská a o úklid a pomoc u dětí se stará Miroslava Piščáková.

Co celý den děláme?

6.00 – 8.40 hod – Spontánní hra, individuální činnosti dětí, pohybové aktivity, hygiena

Spontánní hra je hlavní činností dítěte s prožitkovým učením a řízenými činnostmi. Učitelky pracují s dětmi ve skupině, individuálně i hromadně. Pohybové aktivity jsou umožněny dítěti v průběhu her nebo řízených pohybových činností – dostupnost těl. pomůcek v herně.

Ovoce je podáváno již od svačinky a děti si je mohou brát podle chuti.

Každý den před svačinkou zařazujeme pohybovou chvilku, relaxační, protahovací, posilovací, uvolňovací cviky, příp. jógu.

8.40 – 9.10 hod – Dopolední svačina (postupná dle příchodu a přání dětí)

Děti si samy přinášejí a odnášejí tácky a hrníčky (v závislosti na hygienické situaci). Uprostřed stolu mají nachystané pečivo, zeleninu a pomazánku, kterou si většinou samy mažou na pečivo. Malým dětem pomáhá učitelka nebo starší kamarád. Před odchodem do šaten na pobyt venku si chystají nádobí na oběd.

9.00 – 9.40 hod – Spontánní hra, řízené a zájmové činnosti dětí

Po svačince se dle situace děti soustřeďují v komunitním kruhu, dokončují individuální činnosti, řízenou činnost nebo pokračují ve hrách. Ukončení her a úklid hraček je signalizován zvoněním na zvoneček. Děti mají možnost si své výsledky a produkty svých her vystavit volně v prostoru šatny nebo na oknech třídy nebo herny. V pátek pak výstavku společně uklízíme – rituál „Pátečníčkový úklid“.

9.40 – 11.30 hod – Pobyt venku

Pro pobyt venku je využívána rozsáhlá školní zahrada a terasa s mnoha hracími prvky a pískovištěm, která slouží zároveň k tělesným aktivitám, tvořivým a námětovým hrám, poznávání přírody. Děti se formou vycházek seznamují s okolím MŠ, učí se bezpečnostním návykům na silnici, učí se ekologické a environmentální výchově.

Pobyt venku bývá zkrácen pouze při nepříznivých klimatických podmínkách a špatných smogových situacích. V případě vynechání pobytu venku nabízíme dětem možnost pohybových aktivit a činností v herně.

V letních měsících se dle organizačních možností veškeré činnosti dětí provádějí venku v prostorách zahrady MŠ. Při pobytu venku na školní zahradě si děti dle potřeby nalévají čaj z konvic a je zde připravena malá ovocná svačinka.

11.40 – 12.25 hod – Oběd

Děti se obsluhují samy (v závislosti na hygienické situaci) – příprava nádobí, odnášení jídla ke stolečkům, úklid nádobí na určené místo, úklid svého místa. Mladší děti jsou obslouženy dle potřeby. Starší děti používají příbor.

12.25 – 12.40 hod - Hygiena, stomatologická péče

Po obědě děti samostatně odcházejí na WC a do umývárny. Stomatologická péče je uskutečňována formou vyplachováním úst vodou, kterou si děti samy dávkují z dávkovače.

12.10 – dle individuálních potřeb dětí – Odpolední odpočinek

Odpolední odpočinek (relaxace) je individuální dle potřeb dětí. Dětem s menší potřebou spánku nabízíme činnosti (starší děti - pracovní sešity pro předškoláky, PL), nebo dokončují činnosti z dopoledních činností.

14.10 – 14.40 hod – Odpolední svačina

Děti docházejí postupně podle vstávání a probouzení. V případě dřívějšího odchodu dítěte domů je svačinka dítěti zabalena. Odpoledne je opět volně dostupný čaj nebo voda pro děti.

14.30 – 16.00 hod – Spontánní hra, individuální činnosti dětí

Po svačince se děti vracejí ke spontánní hře, dle zájmu dokončují činnosti a aktivity, které jim byly nabídnuty.