Poděkování

Děkujeme mamince Razskové za velmi poutavou a prožitkovou besedu pro děti na téma PROFESE – ZDRAVOTNÍ SESTRA.

Děkujeme mamince Šulekové za sponzorské dárky pro nastávající školáky a pro děti z třídy Motýlek ke Dni dětí.

Děkujeme rodičům Baránkovým za sponzorský dar při akci Loučení se školáky – 20 kusů pizzy pro děti.

Děkujeme všem rodičům ze třídy Motýlek za spolupráci při plnění motýlkových úkolů. Jsme rádi, že sledujete, co se s dětmi učíme a jaký máme daný týden téma.

Přejeme všem rodičům a jejich dětem příjemné a slunečné prázdniny.

Děkujeme mamince Štěpánka V., mamince Laurinky P. a tatínkovi Adélky O. za poutavé přednášky o domácích mazlíčcích v rámci tematické části Domácí zvířata.

Děkujeme všem rodičům za plnění Motýlkových úkolů, moc si toho vážíme  a rádi s Vámi spolupracujeme.

Děkujeme všem rodičům za pomoc při akci „Veselá strašidla s Hopsalínem. Máme upřímnou radost z dýňového tvoření, které jste společně s dětmi vytvořili. Okrasné dýně budou ještě dlouho zdobit venkovní prostory mateřské školy.

Děkujeme všem maminkám a babičkám za velmi chutné moučníky, které upekly pro děti z mateřské školy na „Jablíčkové štrúdlování“. Všem nám moc chutnalo.

Děkujeme tatínkovi, panu Faruzeli, za prožitkové hudební hrátky, které si pro děti ze třídy Motýlek připravil. Děti si muzicírování s hudebními nástroji moc užily.

Děkujeme mamince, paní Faruzel, za fotografování dětí při činnostech v mateřské škole. Děkujeme také za fotografie předškoláků.

Děkujeme tatínkovi Terezky Polochové za nakoupení a věnování živého vánočního stromečku. Dětem z Motýlků se velmi líbí a s radostí si ho nazdobily.