charakteristika třídy

Medvidci

Vítáme Vás ve třídě Medvídci.

Budeme se spolu setkávat s Aličkou, Janičkou, Verunkou a Květinkou. Alička a Janička jsou vaše paní učitelky, Verunka se stará o ty nejmenší a Květinka nám zaplňuje bříška a stará se, aby se nám tu líbilo.

V letošním školním roce tvoří třídu Medvídků heterogenní skupina 26 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Je zde 11 dětí předškoláků  - Medvědi, 9 starších  - Medvídci a 6 mladších dětí – Medvíďátka.

O tom, co právě ve třídě děláme, o čem si povídáme, nebo co nás zajímá, se dozvíte z nástěnky u dveří „Medvídkové zprávy“

Každý den začínáme ranním rituálem „ Dobrý den“- sedneme si do kroužku a s plyšákem Méďou si povídáme o tom, co jste zažily, co si přejete a s čím si budete hrát.

Náš den:

06:00 – 08:30 hod.     Scházení ve třídě Medvídků, spontánní hry, činnosti dětí, cvičení, hygiena

08:30 – 08:45 hod.     Dopolední svačinka (postupná dle potřeby dětí), ovoce a pití průběžně 

08:45 – 09:45 hod.     Spontánní hry, řízené a zájmové činnosti (individuální, skupinové, individualizované)

09:45 – 11:30 hod.     Pobyt venku (vycházka, hry na školní zahradě)

11:30 – 12:15 hod.     Oběd

12:15 – 12:30 hod.     Hygiena, stomatologická péče

12:30 - Dle potřeby dětí, odpolední odpočinek, relaxace, starší děti zájmové a individuální činnosti

14:30 – 15:00 hod.     Odpolední svačina (postupná dle potřeby dětí)

15:00 – 16: 00 hod.    Spojení tříd, spontánní hry a činnosti dětí

Naše třída:

Třída Medvídci je umístěna v 1. podlaží v budově na ulici Příborská 28.

Interiér třídy je díky prostorovému členění, působí dojmem rodinného prostředí.  Ve třídě je stálá jídelna, pracovna a dvě herny. Celý prostor třídy je rozčleněn o různých pracovních a herních koutků, ve kterých se děti volně pohybují. Děti mají možnost se starat o zvířátko – šneka Achatinku, kterého si mohou na víkend brát domů.

Stálá herna poskytuje dostatek prostoru pro hry námětové, kooperativní, konstruktivní a námětové (divadlo, obchod, kuchyňka). Děti si vytvořené produkty (stavby) mohou ponechat po dobu celého týdne.

Pracovna je přizpůsobena především pro pracovní a výtvarné činnosti. Hračky a pomůcky jsou umístěny v otevřených policích, plastových kontejnerech, či košících, s kterými lze lehce manipulovat. Součástí pracovny je počítačový kout s interaktivní tabulí.

V prostoru spojovací chodby předsíně mají děti vytvořený koutek pro experimentaci s přírodními materiály a byl zde vytvořen i koutek pro logopedickou péči, individuální práci s předškolními dětmi a individualizovanou práci.

Malá hernička je v dopoledních hodinách využívána jako herna a odpoledne se zde odpočívá. Prostor je také využíván pro pohybové, relaxační a hudební činnosti.

Při pobytu venku využíváme školní zahradu, která je na ulici Příborská a je vhodně vybavena pro spontánní pohyb dětí, pohybové aktivity, houpačkami, skluzavkou a bezpečnostní molitanovou plochou.

V suterénu budovy jsme upravily relaxační místnost.Tuto místnost využíváme především v případě nepříznivých rozptylových podmínek, nepříznivého počasí, rozcházení dětí. V suterénu se také nacházejí společné šatny dětí.