Poděkování

 

Poděkování                                                        

S blížícím se koncem školního roku, bych jménem dětí chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do činnosti Spolku rodičů Jablíčko při Mateřské škole „Klubíčko“.

Nepodařilo se nám dle plánu činnosti všechny akce uskutečnit, ale přesto si myslím, že nabídka akcí byla pestrá a kdo měl zájem, ten se zúčastnil.

S finančních prostředků získaných zaplacením členských příspěvků spolek uhradil např. autobusovou dopravu nejstarších dětí do záchranné stanice v Bartošovicích, zaplatil akci „Canisterapie“ a prožitkovou akci „Muzikoterapie“. Spolek rovněž hradil drobné dárky na Mikuláše, Vánoce, Velikonoce.  Podílel se finančně na zakoupení nových pomůcek a knih pro děti do mateřské školy, odměn pro předškoláky a vybavení ozdravného pobytu dětí na Morávce.

Za aktivní spolupráci se Spolkem rodičů bych chtěla poděkovat:

p. Dohnalovi – za dlouholetou spolupráci a aktivní přístup při zajišťování  grantů z firmy

ArcelorMittal( trička do ŠVP, nákup pomůcek,  hraček, stavebnic  v projektu „“Táto , pojď si se mnou hrát“, bezpečnostní chodítka „Jak se chodí s krokodýly“, nákup party stanů  projekt „Víly a skřítkové“, nákup CD a maňásků v projektu „Kouzelný svět pohádek“

p. Dohnalové – za dlouholeté vedení účetnictví spolku a poskytnutí finančního daru na zakoupení triček na ozdravný pobyt dětí „Indiáni 2019“ a nákup výtvarného materiálu pro ŠVP

p. Mrázkové (babičce Tomáše Opavského) za milé překvapení na školce v přírodě „Indiáni 2019“ v podobě napečení muffinů a buchty pro všechny indiánské děti)

p. Hanzelkové – za zajišťování kyblíčků a drobných předmětů pro hru dětí

p. Roškové – za pomoc při zajištění vkládacích koberečků

p. Holínkové – za zajištění papírů na volné kreslení dětí

p. Šimíkové – za zajištění papírů na volné kreslení dětí

Velké poděkování patří všem ochotným maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, kteří s námi absolvovali různé akce, které jsme pro ně a děti připravili.

 

Přeji všem krásné a slunečné prázdniny, spoustu zážitků a odpočinku.

Bc. Ilona Funioková, předseda spolku

 

 

 

 

Děkujeme všem rodičům za pomoc při akci „Veselá strašidla s Hopsalínem. Máme upřímnou radost z dýňového tvoření, které jste společně s dětmi vytvořili. Okrasné dýně budou ještě dlouho zdobit venkovní prostory mateřské školy.

Děkujeme všem maminkám a babičkám za velmi chutné moučníky, které upekly pro děti z mateřské školy na „Jablíčkové štrúdlování“. Všem nám moc chutnalo.